Đầu cầu Phú Xuân (trước bệnh viện trung ương Huế)

Vị trí

Đầu cầu Phú Xuân (trước bệnh viện trung ương Huế)

Đặc điểm

Pano nằm ngay đầu cầu, hướng ra giữa tim đường, tầm nhìn cực đẹp và cưỡng bức.

Thông số kỹ thuật

Kích thước: (C) 6m x (R) 12m
T ầm nhìn xa: > 800m
Mật độ: > 80.000 người/ngày
Hình thức: Trụ pano
Hệ thống chiếu sáng: 10 bộ đèn Metal (4h/đêm)
Thời gian hoàn thành: 15 ngày
Giá: Liên hệ