Đang chào bán

Góc đường Sương Nguyệt Ánh - Trần Quốc Toản (Góc công viên Trần Quốc Toản)

Vị trí

Góc đường Sương Nguyệt Ánh - Trần Quốc Toản (Góc công viên Trần Quốc Toản)

Đặc điểm

Thông số kỹ thuật

Kích thước: 12m x 6m x 2 mặt = 144m2
T ầm nhìn xa: > 500m
Mật độ: > 50.000 người/ngày
Hình thức: Trụ Pano
Hệ thống chiếu sáng: LED bên trong thắp sáng 4h/đêm
Thời gian hoàn thành: 15 ngày
Giá: Liên hệ