Phú Yên

Pano đặt tại vị trí ngã 5, nơi giao nhau giữa các trục đường chính đi vào trung tâm thành phố, đối diện là nhà trưng bày triễn lãm nghệ thuật,

Xem thêm