Tuyển dụng

  • HTML template

    Tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, có kinh nghiệm thực tế, ưu tiên trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời, khả năng nắm bắt công việc nhanh, Chủ động trong công việc.

    Xem thêm
  • HTML template

    - Tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thành thạo các phầm mềm: 3Ds max, AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe

    Xem thêm