Quảng Trị

MỜI QUẢNG CÁO

Vị trí cổng Led nằm trên tuyến đường Hùng Vương, Tp. Đông Hà là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế và thương mại của tỉnh Quảng Trị. Đây là trung tâm phát luồng các mối quan hệ kinh tế trong khu vực và quốc tế là điểm khởi đầu ở phía Đông của trục Hành lang kinh tế Đông - Tây giữa đông bắc Thái Lan, Lào, Myanmar, và miền Trung Việt Nam.

Xem thêm