DANH SÁCH VĂN BẢN

Stt Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1 43/2017/QĐ-TTg 2017-11-28 18:00:44 Quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia